اگه دوباره شروع کنم به نوشتن توی blacklotus4  می نویسم